Geologický prieskum dáva odpovede a hodnotí geologické pomery skúmaného územia s dôrazom na posúdenie základovej pôdy a jej vlastností. Táto oblasť prieskumu sa nazýva inžinierska geológia. Výsledkom je možnosť staticky najoptimálnejšieho návrhu stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa. V uvedenej oblasti poskytuje naša spoločnosť  IGW s.r.o. nasledujúce práce a služby:

- inžinierskogeologický prieskum pre všetky typy stavieb

- geotechnický prieskum

- hydrogeologický prieskum

- hodnotenie vhodnosti územia pre stavebné účely

- sanácia zosuvu od projektu po realizáciu

- monitoring zosuvného územia

- terénne skúšky

- EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- inžinierskogeologický posudok

- posúdenie stability svahu

- geologický dozorV prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky 0908 926 098 alebo prostredníctvom formulára: